SEASONAL STATISTICS   WINTER 2015 (Record Date Begins Sept. 9, 2005)   A=Absent           TOP 6   GRAND TOTAL
PL PLAYER NAME 35                     PL FINAL TABLE   PLAYER
      31-Mar-16 7-Apr-16 14-Apr-16 21-Apr-16 28-Apr-16 12-May-16 19-Mar-16 26-May-16 2-Jun-16 9-Jun-16   16-Jun-16   WINNINGS
1st Tim Entwistle $1,024.50 $60.00 $270.00 $0.00 $102.00 $168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168.00 $256.50 2 $119.00   $23,746.27
2nd Serdar Kaya $708.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168.00 $0.00 $270.00 $0.00 $0.00 $270.00 $0.00 3 $0.00   $810.00
3rd Cetin Odabas $558.00 $0.00 $60.00 $60.00 $0.00 $0.00 $168.00 $0.00 $270.00 $0.00 $0.00 6 $0.00   $1,158.00
4th Lori Palka $498.00 $270.00 A $168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60.00 $0.00 4 $0.00   $9,528.00
5th Gino Arbore $438.00 $168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $270.00 A $0.00 A $0.00 $0.00 5 $0.00   $5,248.60
5th Monica Froman $438.00 $0.00 $0.00 A $0.00 A $0.00 $270.00 $168.00 $0.00 A       $13,752.25
6th Bob Paura $387.60 $0.00 $168.00 $0.00 $0.00 A $0.00 $60.00 $0.00 $0.00 $159.60 1 $476.00   $7,150.93
7th Kurt Ritchie $330.00 $0.00 A $270.00 $0.00 A $60.00 $0.00 A $0.00 $0.00       $786.60
7th Paul Coene $330.00 A A $0.00 $270.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60.00 $0.00 A       $2,567.10
8th Josh Wittenberg $222.00 A $102.00 A $60.00 $60.00 $0.00 A A A A       $2,319.70
9th Darcy Ford $204.00 A A $0.00 $0.00 $0.00 $102.00 $102.00 $0.00 $0.00 A       $4,452.60
10th Dave Smith $168.00 A A A A A A $168.00 $0.00 A A       $387.00
11th Brenda Buda $102.00 $102.00 $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00       $2,334.30
11th Mehmet Karahan $102.00 A A $102.00 A $0.00 $0.00 A A A A       $102.00
11th Kay Doe $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00       $4,301.70
11th Jennine Entwistle $102.00 $0.00 A $0.00 $0.00 A A A $102.00 $0.00 $0.00       $13,696.20
11th Jim Entwistle $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00       $14,475.91
12th Dave Alloco Sr. $96.90 $0.00 A A A A A A A A $96.90       $3,745.50
13th Bryan Dibble $57.00 A A A A A A A A $0.00 $57.00       $6,804.00
  Andy Smith $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00       $3,135.30
  Alana Salisbury $0.00 $0.00 $0.00 A A $0.00 A A A A A       $2,423.40
  Tyler Entwistle $0.00 $0.00 A A A A $0.00 A A A $0.00       $489.60
  Natalie Pfluke $0.00 $0.00 A A A A A A A A A       $270.00
  Jim Buda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A $0.00 A $0.00 A A $0.00       $1,199.40
  Garett Moyer $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A $0.00 A       $391.50
  Jeff Van Epps $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00 A       $1,435.80
  Sue Griepp $0.00 A $0.00 A A A A A A A A       $135.00
  Evan Gasster $0.00 A $0.00 A A A A A A A A       $0.00
  Kirill Shebalin $0.00 A A $0.00 $0.00 $0.00 A A A A A       $504.00
  Tammy Drollette $0.00 A A $0.00 A $0.00 $0.00 A $0.00 A A       $0.00
  Robert Mallare $0.00 A A $0.00 A A A A A A A       $426.90
  Sean Liddle $0.00 A A A A $0.00 A A $0.00 A A       $0.00
  Matthew Cantiello $0.00 A A A A A A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00       $270.00
  Rick Quaranto $0.00 A A A A A A A $0.00 A A       $11,261.80
  Sandy Hengstler $0.00 A A A A A A A $0.00 A A       $6,469.90
POT(S) TOTAL $6,565.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $570.00   $595.00   $241,071.11
Side Pot   (funds final table pot) $20.00 $17.00 $20.00 $20.00 $20.00 $17.00 $19.00 $20.00 $20.00 $17.00   $415.00  
Re-Buy A/B (funds final table pot) $30.00 $0.00 $30.00 $30.00 $30.00 $15.00 $15.00 $45.00 $30.00 $0.00