SEASONAL STATISTICS   SPRING 2019 (Record Date Begins Sept. 9, 2005)   A=Absent           TOP 6   GRAND TOTAL
PL PLAYER NAME 30                     PL FINAL TABLE   PLAYER
      29-Aug-19 5-Sep-19 12-Sep-19 19-Sep-19 26-Sep-19 3-Oct-19 10-Oct-19 17-Oct-19 24-Oct-19 7-Nov-19   5-Dec-19   WINNINGS
1st Beth Schmidt $699.00 $0.00 $256.50 $256.50 $51.00 $0.00 $0.00 $135.00 $0.00 A A 3 $0.00   $4,550.60
2nd Jim Buda $654.60 $0.00 A $159.60 $0.00 $270.00 $0.00 $225.00 A $0.00 $0.00 6 $0.00   $3,975.90
3rd Raghavendra Donavalli $496.50 A $0.00 $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00 A $256.50 $240.00 5 $0.00   $1,279.50
4th Jim Entwistle $486.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $243.00 $90.00 $0.00 $57.00 $96.00 1 $296.80   $20,748.11
5th Gino Arbore $438.00 $270.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168.00 A A A A $0.00 4 $0.00   $7,602.40
6th Dan Bragg $380.70 $0.00 $0.00 $0.00 $229.50 $0.00 $151.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2 $74.20   $2,806.70
7th Barbara Hethcoat $378.60 A $57.00 A $0.00 $60.00 $0.00 A $102.00 $159.60 $0.00       $1,172.40
8th Brenda Buda $327.60 $0.00 A $0.00 $86.70 $0.00 A $0.00 A $96.90 $144.00       $4,071.90
9th Kay Doe $327.00 $0.00 $0.00 $57.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $270.00 $0.00 A       $11,392.80
10th Andy Smith $282.00 $60.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54.00 $0.00 $168.00 $0.00 $0.00       $6,027.60
11th Tammy Drollette $239.70 $0.00 $0.00 $96.90 $142.80 $0.00 $0.00 A $0.00 A A       $811.50
12th Kirill Shebalin $219.60 A $159.60 A A A A A $60.00 A $0.00       $3,355.30
13th Sean Cawley $193.80 $0.00 $0.00 $0.00 A $102.00 $91.80 A $0.00 A A       $702.00
14th Mike Hethcoat $168.00 $168.00 $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00       $1,186.80
15th Craig "OB" O'Brien $102.00 $102.00 $0.00 $0.00 A A A A A A A       $498.00
16th Jennine Entwistle $96.90 A $96.90 $0.00 A A A A A $0.00 A       $16,186.50
  Natalie Pfluke $0.00 $0.00 A A A A A A A A A       $621.00
  Tyler Entwistle $0.00 $0.00 A A A A A A A A A       $774.60
  Sergio Santiago $0.00 $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00       $0.00
  Josh Wittenberg $0.00 $0.00 A A A A A A A A A       $2,421.70
  Alana Salisbury $0.00 A $0.00 A A $0.00 A A A A A       $5,012.10
  Tim Entwistle $0.00 A $0.00 $0.00 A A A A A $0.00 A       $25,914.97
  Garett Moyer $0.00 A $0.00 A $0.00 $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00 A       $5,612.90
  Lori Palka $0.00 A A $0.00 $0.00 A A A A A A       $11,770.10
  Sue Griepp $0.00 A A A $0.00 A A A $0.00 A A       $2,811.80
  Dave Smith $0.00 A A A A $0.00 A A $0.00 A A       $1,284.30
  Sharath Tikare $0.00 A A A A A A A $0.00 A A       $540.00
  Wallace Hamilton $0.00 A A A A A A A A $0.00 A       $0.00
  Glenn Masline $0.00 A A A A A A A A $0.00 $0.00       $0.00
  Robert Mallare $0.00 A A A A A A A A $0.00 A       $1,224.30
POT(S) TOTAL $5,861.00 $600.00 $570.00 $570.00 $510.00 $600.00 $540.00 $450.00 $600.00 $570.00 $480.00   $371.00   $309,295.11
Side Pot   (funds final table pot) $16.00 $17.00 $16.00 $15.00 $17.00 $12.00 $10.00 $15.00 $16.00 $12.00   $191.00  
Re-Buy A/B (funds final table pot) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30.00 $0.00 $0.00 $15.00 $0.00 $0.00