SEASONAL STATISTICS   WINTER 2017 (Record Date Begins Sept. 9, 2005)   A=Absent           TOP 6   GRAND TOTAL
PL PLAYER NAME 23                     PL FINAL TABLE   PLAYER
      21-Jun-18 19-Jul-18 9-Aug-18 16-Aug-18 6-Sep-18 13-Sep-18 27-Sep-18             WINNINGS
1st Miles Ward $499.50 A $229.50 $0.00 $270.00 A A               $499.50
2nd Kay Doe $393.00 $0.00 $51.00 $102.00 $0.00 $0.00 $240.00               $9,415.50
3rd Andy Smith $384.00 $240.00 $0.00 $0.00 A $0.00 $144.00               $4,836.00
4th Brenda Buda $310.80 $0.00 $142.80 $168.00 $0.00 A $0.00               $3,408.30
5th Dan Bragg $270.00 $0.00 A $270.00 $0.00 $0.00 $0.00               $928.50
6th Jim Entwistle $252.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60.00 $96.00 $96.00               $17,780.41
7th Gino Arbore $240.00 A A A A $240.00 $0.00               $6,751.00
8th Tim Entwistle $168.00 $0.00 A $0.00 $168.00 A A               $25,205.77
9th Garett Moyer $144.00 $144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A               $3,559.10
9th Alana Salisbury $144.00 A $0.00 A $0.00 $144.00 $0.00               $3,947.70
10th Sue Griepp $102.00 A $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00               $1,709.80
11th Sean Cawley $96.00 $96.00 A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00               $304.20
12th Jim Buda $86.70 A $86.70 $0.00 $0.00 A $0.00               $2,837.70
13th Kirill Shebalin $60.00 A A $60.00 A $0.00 A               $1,997.80
  Beth Schmidt $0.00 $0.00 $0.00 A $0.00 A $0.00               $2,620.00
  Mike Hethcoat $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A               $637.80
  Barbara Hethcoat $0.00 $0.00 A A $0.00 $0.00 A               $696.90
  Graig "OB" O'Brien $0.00 $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00               $168.00
  Lori Palka $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00 A $0.00               $11,493.50
  Patrick Donaldson $0.00 A A $0.00 A A A               $0.00
  Jennine Entwistle $0.00 A A $0.00 $0.00 A A               $15,625.80
  Ray Popowich $0.00 A A A $0.00 A A               $1,519.80
  Tammy Drollette $0.00 A A A $0.00 A A               $469.80
    $0.00                            
    $0.00                            
    $0.00                            
    $0.00                            
    $0.00                            
    $0.00                            
    $0.00                            
    $0.00                            
POT(S) TOTAL $3,150.00 $480.00 $510.00 $600.00 $600.00 $480.00 $480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00   $282,268.11
Side Pot   (funds final table pot) $12.00 $12.00 $17.00 $19.00 $13.00 $13.00           $116.00  
Re-Buy A/B (funds final table pot) $0.00 $0.00 $0.00 $30.00 $0.00 $0.00