SEASONAL STATISTICS   WINTER 2018 (Record Date Begins Sept. 9, 2005)   A=Absent           TOP 6   GRAND TOTAL
PL PLAYER NAME 26                     PL FINAL TABLE   PLAYER
      4-Apr-19 11-Apr-19 18-Apr-19 2-May-19 16-May-19 30-May-19 6-Jun-19 20-Jun-19           WINNINGS
1st Garett Moyer $685.80 $142.80 $0.00 A $256.50 $229.50 A $57.00             $5,612.90
2nd Jim Entwistle $521.70 $86.70 $0.00 $243.00 $57.00 $0.00 $135.00 $0.00             $19,965.31
3rd Kay Doe $418.20 $229.50 $0.00 $91.80 $96.90 $0.00 $0.00 $0.00             $10,323.30
4th Robert Mallare $270.00 $0.00 $270.00 $0.00 A $0.00 A A             $1,224.30
5th Gino Arbore $256.50 $0.00 $0.00 $0.00 A A A $256.50             $7,164.40
6th Sue Griepp $232.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142.80 $90.00 $0.00             $2,811.80
7th Kirill Shebalin $225.00 $0.00 A A A A $225.00 $0.00             $2,565.70
8th Dan Bragg $168.00 $0.00 $168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00             $2,138.80
9th Tim Entwistle $159.60 A A A $159.60 A A A             $25,914.97
9th Andy Smith $159.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A A $159.60             $5,658.90
10th Collier Drayton $151.20 A A $151.20 A A A A             $151.20
11th Mike Hethcoat $111.00 $0.00 $60.00 $0.00 $0.00 $51.00 $0.00 $0.00             $916.80
12th Monica Froman $102.00 A $102.00 A A A A A             $14,573.05
13th Barbara Hethcoat $96.90 $0.00 A A $0.00 $0.00 $0.00 $96.90             $793.80
14th Alana Salisbury $86.70 $0.00 A $0.00 $0.00 $86.70 A $0.00             $5,012.10
15th Nick Garcia $54.00 A A $54.00 A A A A             $54.00
16th Brenda Buda $51.00 $51.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00             $3,744.30
  Sanjan Reddy $0.00 $0.00 A A A A A A             $0.00
  Sean Cawley $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A $0.00 $0.00 A             $508.20
  Jim Buda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00             $3,321.30
  Lori Palka $0.00 $0.00 A A $0.00 A A A             $11,770.10
  Raghavendra Donavalli $0.00 A $0.00 A A A A A             $783.00
  Graig "OB" O'Brien $0.00 A $0.00 A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00             $168.00
  Jennine Entwistle $0.00 A A A $0.00 A A A             $15,946.80
  Beth Schmidt $0.00 A A A $0.00 A $0.00 $0.00             $3,851.60
  Wallace Hamilton $0.00 A A A A A $0.00 A             $0.00
    $0.00                            
    $0.00                            
    $0.00                            
    $0.00                            
    $0.00                            
POT(S) TOTAL $3,750.00 $510.00 $600.00 $540.00 $570.00 $510.00 $450.00 $570.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00   $301,349.11
Side Pot   (funds final table pot) $17.00 $15.00 $14.00 $16.00 $13.00 $13.00 $15.00         $118.00  
Re-Buy A/B (funds final table pot) $0.00 $15.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00